Collecteer ook voor kwaliteit van leven!

Sarcoidose.nl wil een betere kwaliteit van leven voor mensen met sarcoïdose! Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek natuurlijk belangrijk maar ook een vroege diagnose en goede ondersteuning voor de patiënt.

Sarcoidose.nl draagt daaraan bij door wetenschappelijk onderzoek te financiëren en te stimuleren. Daarnaast bevorderen we de kennis over (de impact van) sarcoïdose onder patiënten én zorgprofessionals. 

Draag jij onze inzet voor mensen met sarcoïdose een warm hart toe? Doen dan mee!  Maak in twee stappen jouw digitale collectebus aan en start direct met delen. #ikcollecteervoorsarcoïdose

Collectebus aanmaken
Simone heeft net een collectebus aangemaakt Maak jij ook een collectebus aan?